Prelungire sesiune de depunere proiecte formarea profesioniștilor din sectorul medical  • Program operațional
    POCU

Data: 09.12.2016

București, 09 decembrie 2016 - Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate" din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte "Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical are la baza necesitatea clarificării și corectării unor prevederi din ghid semnalate pe helpdesk-ul ministerului, cu potențial impact asupra elaborării cererilor de finanțare.

Noul termen limita pentru depunerea cererilor de finantare este 15 februarie 2016.

Modificările menționate mai sus vor face obiectul unui corrigendum nr.2.

***
Despre apelul „Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate”

Apelul, cu o alocare de 64,74 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman 2014 -2020 (POCU), se adresează atât personalului medical din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, cât și medicilor de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile prioritare de sănătate aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Solicitanțiii vor propune programe de formare profesională, inclusiv e-learning, și participarea la schimburi de experiență/schimburi de bune practici în domeniile prioritare de sănătate precum: sănătatea femeii și a copilului, boli netransmisibile majore (boli cardiovasculare, respiratorii, endocrine/disfuncții tiroidiene, boli pulmonare și renale cronice, cancer, diabet zaharat), boli transmisibile (tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C), sănătate mintală, boli rare.
Pot solicita finanțare pentru proiecte între minim 1,2 și maxim 3 milioane de euro, Ministerul Sănătății și autoritățile publice, autorități de sănătate publică, individual sau în parteneriat cu actori relevanți (autorități publice, universități, ONG-uri ).
Acest apel raspunde Strategiei Naționale de Sanatate 2014-2020 și face parte din POCU, Axa prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înalta calitate, inclusiv asistența medicală și servicii sociale de înteres general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.
***
Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !