Ministerul Fondurilor Europene publică Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020  • Program operațional
    POAT

Data: 13.12.2016

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Asistenţă Tehnică, publică noul Ghid al Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Acest document a fost elaborat pornind de la varianta anterioară a ghidului, de la aspectele care pot fi îmbunătățite ținând cont de procesul de evaluare și contractare al proiectelor derulat în perioada octombrie 2015 - octombrie 2016 şi în urma procesului de consultare publică din perioada 4-14 noiembrie 2016.

Principalele elemente de noutate:

• detalierea instrucțiunilor de completare și depunere a proiectelor;
• eliminarea obligativităţii ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și conform OMFE 1953/2016 privind aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
• marja de suplimentare a bugetului prevăzut în fișa de proiect aprobată față de bugetul care va fi justificat în cererea de finanțare a fost stabilită la 10% din valoarea prevăzută în fișa de proiect;
• introducerea de noi beneficiari: Ministerul Transportului în calitate de Organism Intermediar pentru Transport și Secretariantul General al Guverunului - Cancelaria Prim-Ministrului prin Unitatea Guvernamentală de Asistenţă Tehnică care va coordona pregătirea și implementarea de proiecte strategice integrate în trei zone mai puţin dezvoltate (Valea Jiului, Roşia Montană-Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova);
• corelarea contractului/deciziei de finanțare cu noul format standard de condiții generale aprobat prin OMFE 2010/2016, care introduce noi prevederi privind transparenţa.

Ghidul Solicitantului intră în vigoare odată cu publicarea sa pe site-ul MFE, urmând ca până la data de 31.12.2016 să poată fi depuse proiecte aferente perioadei 2015-2016. Planul de proiecte 2015-2016, ultima versiune aprobată, cuprinde 70 proiecte în valoare eligibilă de 749.621.535 lei, din care au fost primite 41 proiecte. Pentru proiectele din plan care nu vor fi depuse la AM POAT până la 31.12.2016 și care mai sunt relevante la nivelul beneficiarilor, este necesară redepunerea fişelor de proiect cu actualizarea informațiilor, pentru a fi incluse în planul de proiecte 2017.

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !