Clarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale  • Program operațional
    POIM

Data: 23.08.2021

În contextul mai multor solicitări primite din partea solicitanților, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 face următoarele precizări:

• În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, fără posibilitatea de prelungire a termenului de răspuns, prin urmare, solicitările de prelungire transmise de către solicitanți nu pot fi luate în considerare; la stabilirea termenului de 5 zile lucrătoare, nu se vor lua în calcul prima și ultima zi a termenului, în conformitate cu art. 2.553 din Codul Civil;
• În ceea ce privește clarificările prin care AM POIM a solicitat la secțiunea Capacitate solicitant – sursa de cofinanțare, înlocuirea Buget de stat cu Buget local, având în vedere limitările de sistem ale SMIS, precizăm că această cerință se poate efectua numai prin ștergerea liniilor bugetare introduse inițial în cererea de finanțare și reintroducerea acestora;
• Referitor la clarificarea cu privire la neeligibilitatea TVA, menționăm faptul că se aplică prevederile Ghidului Comisiei Europene SWD (2018) 459 „Condiții pentru eligibilitatea TVA în conformitate cu normele politicii de coeziune din perioada de programare 2014 – 2020”, conform căruia, în situația în care solicitantul este o persoană neimpozabilă, iar operatorul infrastructurii este o persoană impozabilă, care va percepe tarife cu TVA ca rezultat al utilizării directe a infrastructurii, TVA- ul este considerat neeligibil;
• În ceea ce privește clarificările prin care AM POIM a solicitat retransmiterea Declarației de angajament, astfel încât aceasta să respecte precizarea din Ghidul Solicitantului pentru îndeplinirea criteriului g) Proiectul demonstrează existența cererii pentru rețeaua inteligentă de distribuție a gazului natural propusă prin proiect prin pre-contracte încheiate / angajamente ferme ale consumatorilor cărora li se va livra gazul natural prin capacităţile de distribuție propuse la finanțare, pentru cel puțin 1000 de gospodării:

  • La momentul depunerii cererii de finanțare, se probează prin Declarația de angajament
  • În etapa de contractare, se va prezenta lista pre-contractelor încheiate / angajamentelor ferme, asumată de către beneficiar, pentru cel puțin 1000 de gospodării care urmează a fi deservite de către rețeaua inteligentă de distribuție

menționăm că, solicitanții trebuie să transmită Declarația de angajament care să cuprindă mențiunea de mai sus, așa cum este precizat în Ghidul Solicitantului.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !