POAD – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POAD/980/1/3 - Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)"  • Program operațional
    POCU

Data: 18.10.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul de proiecte " POAD/980/1/3 -Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)"

Începand cu data de 18.10.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare în etapa verificării tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (daca este cazul) se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !