Re-lansare în consultare publică a Ghidurilor Solicitantului pentru cererile de proiecte nr. IP2/2015 și CP1/2015  • Program operațional
    POCA

Data: 21.08.2015

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă relansează spre consultare publică în cadrul Obiectivului Specific 2.2.Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice:
Ghidului solicitantului nr. IP 2/2015 Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției;
Ghidului solicitantului nr. CP1/2015 Sprijin pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidurilor, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate,în formatul on line pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 31 august 2015, orele 14.00.

Vor fi luate în considerare doar acele propuneri/sugestii/observații transmise în formatul solicitat.

Menționăm că documentele postate sunt în fază de proiect și pot suferi modificări în urma finalizării procedurii de consultare.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

  • Ghidul solicitantului IP2/2015 Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției;

1. IP2 – Anexa 1 –Fisa de proiect
2. IP2 – Anexa 2 – Cererea de finanțare
2. IP2 – Anexa 2 – Cererea de finanțare – secțiunea 7 buget
3. IP2 – Anexa 3 – Formular specimen de semnături
4. IP2 – Anexa 4 – Formular identificare financiară
5. IP2 – Anexa 5 – Grafic estimativ al cererilor de rambursare
6. IP2 – Anexa 6 – Lista cheltuielilor eligibile
7. IP2 – Anexa 7 – Formular standard adresa de înaintare

1. CP1 – Anexa 1 – Cererea de finanțare
1. CP1 – Anexa 1 – Cererea de finanțare – secțiunea 7 buget
2. CP1 – Anexa 2 – Formular specimen de semnături
3. CP1 – Anexa 3 – Formular identificare financiară
4. CP1 – Anexa 4 – Grafic estimativ al cererilor de rambursare
5. CP1 – Anexa 5 – Lista cheltuielilor eligibile
6. CP1 – Anexa 6 – Formular standard adresă de înaintare


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !