Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului POIM 710/4/1, adresat solicitanților care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)  • Program operațional
    POIM

Data: 25.11.2021

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, anunță prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte dedícate Implementării planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate până la data de 31 iulie 2022.

pdfOrdinul nr. 1335/24.11.2021 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !