POC: Actualizarea Ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate  • Program operațional
    POC

Data: 14.01.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Ordinul nr. 75/14.01.2022 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, apel 3.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !