POCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022  • Program operațional
    POCU

Data: 16.02.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea în sistemu MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022.

Sfarsitul primului paragraf
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !