POIM: Instrucțiunea nr. 3/ 2022 privind aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale  • Program operațional
    POIM

Data: 13.04.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor publică Instrucțiunea nr. 3/13.04.2022 privind aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !