Modalitatea de actualizare a datelor din Cererea de finanţare în MySMIS pentru O.S. 4.8  • Program operațional
    POCU

Data: 15.02.2017

Avand în vedere prevederile Corrigendum-ului nr.2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice - "Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate", Axa prioritară 4 – ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul Specific 4.8 ”Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”, invităm toți aplicanții care au definit, în sistemul informatic MySMIS 2014+, cereri de finanțare (schițe) să întreprindă următoarele acțiuni, potrivit pașilor descriși în documentul "Mod de actualizare a informației/ datelor din cererea de finanțare".


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !