POIM prelungește termenul aferent apelului de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali - AP 6, OS 6.2  • Program operațional
    POIM

Data: 31.05.2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește, până la data de 30 decembrie 2022, apelul de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferent Axei prioritare 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.2 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și REACT–EU, după caz.

Proiectele finanțate au ca obiectiv implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali, iar solicitanți eligibili sunt societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Ghidul solicitantului și documentele anexe pot fi consultate aici.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !