MDRAPFE a publicat răspunsurile la observațiile primite pentru Ghidul POR 31B  • Program operațional
    POR

Data: 24.02.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat în data de 23.02.2017 un centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile legate de Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, varianta supusă consultării publice.

Ghidul specific a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3288/27.12.2016.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !