POCU solicită clarificări pentru apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – etapa ETF  • Program operațional
    POCU

Data: 14.11.2022

AM POCU informează solicitanții că începând cu data prezentului anunț, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 3 –Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivele specifice OS 3.1- Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație și OS 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnica si financiara”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !