POCU publică lista intermediară ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii  • Program operațional
    POCU

Data: 29.11.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Începând cu data prezentului anunt, solicitanții vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă.  Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Proiectele aflate pe lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico financiara vor intra in procesul de contractare incepand cu data incheierii termenului de depunere a contestatiilor in situatia in care rezultatul evaluarii tehnico – financiare nu este contestat. In cazul in care rezultatul evaluarii tehnico – financiare este contestat, proiectele vor intra in procesul de contractare dupa solutionarea contestatiilor.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !