Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește, până la data de 15 martie 2023, apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România  • Program operațional
    POIM

Data: 16.02.2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește, până la data de 15 martie 2023, apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, aferent Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare ( POIM 2014-2020).

Proiectele finanțate vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri privind colectarea, tratarea și eliminarea/ valorificarea acestora în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu (cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare la 35% faţă de nivelul din 1995; depozite neconforme închise; pondere crescută a deşeurilor reciclate / valorificate în totalul cantităţii de deşeuri municipale colectate).


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !