POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1119/9/1/ CARE - Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina  • Program operațional
    POCU

Data: 27.04.2023

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/1119/9/1/ CARE - Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Începând cu data prezentului anunț, solicitanții vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Proiectele aflate pe lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară vor intra în procesul de contractare în situația în care rezultatul evaluării tehnico – financiare nu este contestat. În cazul în care rezultatul evaluării tehnico – financiare este contestat, proiectele vor intra în procesul de contractare după soluționarea contestațiilor.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !