Consultare publică FEAD  • Program operațional
    POAD

Data: 13.04.2017

În contextul evaluării intermediare a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), Comisia Europeana prin DG EMPL a lansat o consultare publică online, invitând atât organizaţiile şi autorităţile publice implicate în derularea POAD, cât şi publicul larg, cetăţenii şi partenerii sociali, să răspundă şi să ofere feedback cu privire la felul în care s-a materializat acest sprijin în ţara noastră, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Pentru a trimite contribuţia dvs, puteţi accesa urmatorul link:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

şi în continuare:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FEADmid-term?surveylanguage=RO. 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !