AM POAT anunță modificarea a 3 anexe din Ghidul Beneficiarului  • Program operațional
    POAT

Data: 13.04.2017

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, vă informăm faptul că în data de 13 aprilie a.c., Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) a modificat 3 anexe ale Ghidului Beneficiarului după cum urmează:

1. Anexa 11 – Cererea de rambursare. Cererea de rambursare a fost modificată în sensul introducerii la categoria Cheltuieli generale de administrație a unui nou tabel care să reflecte salariile personalului administrativ (inclusiv contribuțiile angajatorului)

2. Anexa 23 – Lista documentelor justificative ce trebuie anexate la cererea de rambursare. S-a introdus o secțiune distinctă cu documentele justificative ce trebuie anexate la cererea de rambursare pentru proiectele care vizează rambursarea cheltuielilor salariale aferente personalului implicat în gestionarea/coordonarea/controlul instrumentelor structurale/FESI, depuse de către beneficiarii Agenții pentru Dezvoltare Regională, precum și care sunt documentele justificative ce trebuie anexate pentru rambursarea cheltuielilor cu salariile personalului administrativ.

3. Anexa 24 – Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Modificarea aduce clarificări suplimentare cu privire la modul de aplicare a metodologiei în funcție de modalitatea de facturare a cheltuielilor, precum și a modului de aplicare a metodologiei în cazul cheltuielilor cu plata salariilor pentru personalul administrativ, angajat în baza unui contract de muncă.

Beneficiarii au obligația de a respecta noul format al cererii de rambursare pentru cererile depuse după data de 13 aprilie 2017.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !