Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa CAE pentru POCU/91/4/8/  • Program operațional
    POCU

Data: 19.07.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical- Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate.

În data de 19.07.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !