Anunţ AM POCU solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18/  • Program operațional
    POCU

Data: 25.07.2017

Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale informează solicitanții că, începând cu data de 25 iulie 2017, vor primi, prin sistemul informatic mySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/74/6/18/„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Pentru evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare se va solicita un singur set de clarificări.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !