Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” spre consultare  • Program operațional
    POCU

Data: 03.08.2017

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale publică, în consultare, Ghidul SolicitantuluiCondiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic; 6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; 6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv sunt, în principal, cele care vizează implementarea, la nivel național, a măsurilor destinate actualizării curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul primar și gimnazial, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic cu privire la utilizarea noului curriculum.

Vă rugăm să transmiteţi observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 16.08.2017.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !