Corrigendum-ul nr.1 - "România profesională - Resurse umane competitive"  • Program operațional
    POCU

Data: 28.08.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis în data de 28 august apelul de proiecte „POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” aferent Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor aplicanți, dar și ca urmare a solicitărilor primite de la aceștia cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - "România profesională - Resurse umane competitive", MDRAFPFE – AMPOCU publică Corrigendumul nr.1, prin care se aduc îmbunătățiri și explicații privind autorizările necesare la momentul depunerii unei cereri de finanțare, modul de calcul al contribuției proprii minime, algoritmul de calcul al capacității financiare, precum și actualizarea unor anexe în vederea corelării acestora cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.

Documentele pot fi consultate la următoarul link:http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !