Anunț AM POCU solicitări de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/ - Etapa de evaluare tehnică și financiară  • Program operațional
    POCU

Data: 31.08.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, în data de 31 August 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnico-financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !