Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - GHIDUL SOLICITANTULUI  • Program operațional
    POAT

Data: 19.10.2015

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014-2020, care a intrat în vigoare în data de 15.10.2015, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 2805/08.10.2015.

Ghidul Solicitantului pentru POAT 2014-2020 reprezintă un îndrumar al potențialilor beneficiari şi furnizează informații utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților şi a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor şi solicitare a finanțării, evaluarea şi selecția proiectelor, precum şi pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Pentru abordarea coerentă a intervențiilor şi asigurarea nevoilor prioritare de asistenţă tehnică din POAT, se stabilește anual un Plan de proiecte ce pot fi primite în anul următor la finanțare din POAT. Pentru propunerile incluse în acest plan, cererile de finanțare se depun continuu în anul respectiv şi se evaluează în ordinea înregistrării lor.

Planul aferent anului 2015 a fost supus consultării Comitetului de Monitorizare POAT şi aprobat în luna iunie 2015. Cererile de finanțare pentru proiectele incluse în acest plan pot fi depuse până la sfârșitul acestui an.

În ceea ce privește Planul aferent anului 2016, propunerile de proiecte vor fi primite de la beneficiari până la sfârșitul lunii octombrie 2015, acesta urmând să fie definitivat de AM POAT şi supus consultării Comitetului de Monitorizare POAT la sfârșitul lunii noiembrie 2015.

Programul Operațional Asistenţă Tehnică 2014 - 2020 (POAT) este unul din cele cinci programe operaționale finanțate din fondurile europene FEDR, FSE şi FC alocate României în perioada de programare 2014-2020 şi urmărește să asigure sprijinul necesar implementării eficiente şi transparente a fondurilor ESI alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE.

POAT va acorda sprijin orizontal, precum şi asistenţă tehnică pentru PO Competitivitate şi PO Infrastructura Mare 2014-2020.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !