Rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane  • Program operațional
    POR

Data: 16.02.2018

Ministerul Fondurilor Europene comunică rezultatul final al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC, în conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Reamintim faptul că în data de 28 decembrie 2017 MDRAPFE a publicat Rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a SDL (anterior depunerii contestațiilor).

Ca urmare a soluționării contestațiilor, precum și a aprobării Strategiilor selectate pentru finanțare la nivelul Comitetului Comun de Selecție, a fost stabilită Lista finală a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

  • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 35 SDL au fost selectate pentru finanțare, 10 SDL fiind considerate definitiv respinse;
  • Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse.

Această situație reprezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, urmând ca strategiile selectate pentru finanțare să fie implementate sub coordonarea GAL-urilor, în acord cu prevederile Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL (etapa a III-a a mecanismului DLRC)  și cu instrucțiunile/ghidurile celor două Autorități de Management finanțatoare (AMPOR și AMPOCU).

Toate cele 49 de GAL-uri participante la evaluare vor fi notificate în scris (prin e-mail) în perioada imediat următoare, cu privire la rezultatul final al procesului de evaluare, al punctajului obținut sau al motivelor de respingere a SDL, după caz.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !