Autoritatea de Management POIM publică Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele finanțate din apelul POIM /178/4/1/  • Program operațional
    POIM

Data: 10.05.2018

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare, aduce la cunoștința celor interesați că a fost aprobată Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele care se încadrează în acțiunile de tip A “Elaborare planuri de management” din cadrul axei prioritare 4 ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Strategic 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Este vorba despre finanțarea proiectelor ce vizează elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate, implementarea de măsuri prevăzute în planurile de management aprobate, precum și completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor.

Practic, a fost suplimentat bugetul limită de contractare în cadrul apelului POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate până la pragul de 36,743 milioane euro.

Această nouă limită va permite aprobarea tuturor proiectelor depuse pentru tipul de acțiuni A, fără a fi necesară constituirea unei liste de rezervă. În plus, majorarea limitei de supracontractare nu afectează nivelul de supracontractare global, prevăzut în legislație și nici atingerea obiectivelor celorlalte acțiuni din cadrul OS 4.1.

Precizăm că majorarea limitei de supracontractare nu va duce la o majorare a bugetului de proiecte depuse, Autoritatea de Management rezervându-și dreptul de a decide asupra aprobării de noi proiecte pentru tipul de acțiuni A peste limita comunicată, în funcție de evoluția axei prioritare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !