AM POCU lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”  • Program operațional
    POCU

Data: 31.05.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu depunere în MySMIS începând cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și până în data de 4.09.2018, ora 16.00.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunarii, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii –SIDDDD.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !