AM POIM: clarificare metodologie evaluare cereri de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1  • Program operațional
    POIM

Data: 12.06.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică o clarificare a anumitor  apectelor metodologice privind evaluarea cererilor de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Clarificarea a fost necesară în urma sesizării anumitor necorelări între textul ghidului solicitantului (sub-capitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului, pag 26) și anumite anexe (Anexa 3 și Anexa C1a), în timpul derulării procesului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate lansat pentru AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Această clarificare nu aduce modificări condițiilor de eligibilitate ale proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte menționat.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !