AM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice  • Program operațional
    POAT

Data: 19.06.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), publică modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 532/12.06.2018.

Modificările operate au fost determinate atât de necesitatea respectării noilor prevederi legale în domeniul fiscal, cât și de necesitatea de a facilita implementarea proiectelor.

Astfel:
1. Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform căreia, începând cu 1 ianuarie 2018, contribuțiile angajatorului se transferă în sarcina angajatului, au fost actualizate plafoanele rezonabile pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectului, altul decât funcționarii publici.
2. A fost introdus un nou indicator de realizare - 6S29: Proiecte/portofolii de proiecte finanțate din alte PO decât POIM și POC a căror elaborare/implementare a fost finanțată din POAT (nr.), întrucât indicatorul de realizare existent 6S8 acoperă sprijinul acordat pentru portofoliul de proiecte finanțate exclusiv din POIM și POC, nefiind acoperit sprijinul pentru pregătirea sau implementarea proiectelor/portofoliilor de proiecte de AT finanțate din alte programe operaționale.

Ghidul Solicitantului, revizuit, este publicat în formă consolidată pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, în cadrul secțiunii “Programe /POAT” (http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014).

Astfel, apelul de proiecte cod POAT/374/1 se va închide în data de 19.06.2018, ora 17:59 și, pentru a asigura continuitate, noul apel se va deschide în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 19.06.2018, ora 18:00, şi se va închide în data de 31.12.2018, ora 23:59, fiind definit la nivel de axă prioritară după cum urmează:
1. Apelul de proiecte cod POAT/413/1: Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri/Plan de proiecte 2018 III cu o valoare nerambursabilă de 51.718.779 lei

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2018 aprobat de AM POAT la data de 23.05.2018, publicat la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#calendar-lansări.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !