AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21  • Program operațional
    POCU

Data: 03.08.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității.

Începând cu data de 03.08.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !