AM POC anunță aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1 POC  • Program operațional
    POC

Data: 14.08.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1 din POC, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene numărul 793/14.08.2018.

Data deschiderii apelului: 21.08.2018, orele 09.00.

Prin acest tip de proiect se urmăreşte creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI) și prin crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 29.411.765 mil. euro (FEDR+BS) echivalent în lei = 135.994.119 la cursul valutar inforeuro din luna august (cu posibilitatea suplimentării acestei sume după aprobarea de către Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate a realocărilor de fonduri propuse în cadrul Axei 1 POC). Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !