AM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a GS CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020  • Program operațional
    POAT

Data: 23.08.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/23.08.2018, care intră în vigoare începând cu data de 23.08.2018.

Principalele modificări de simplificare și care vin în sprijinul beneficiarilor vizează:

• comasarea grilelor de evaluare (pentru conformitate administrativă și tehnico-financiară) în vederea reducerii perioadei de evaluare și pentru transmiterea tuturor observațiilor încă din prima verificare a proiectului;
• introducerea posibilității de justificare a cheltuielilor din prisma cheltuielior anterior incluse în proiecte finanțate din POAT, eliminându-se astfel obligativitatea transmiterii documentelor justificative în aceste cazuri.

Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, în cadrul secţiunii Programe /POAT.

Astfel, apelurile de proiecte cod POAT/413/1 POAT/376/2 și POAT/378/3 se vor închide în data de 23.08.2018, ora 17:59 și noile apeluri se vor deschide în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 23.08.2018, ora 18:30, şi se vor închide în data de 31.12.2018, ora 23.59, fiind definite la nivel de axă prioritară după cum urmează:

1. Apelul de proiecte cod POAT/441/1: POAT/OS1.1/Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature/AP1/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 101.925.519 lei;
2. Apelul de proiecte cod POAT/444/1: POAT/OS1.2/Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE/AP1/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 33.765.558 lei;
3. Apelul de proiecte cod POAT/442/2: POAT/OS2.1/Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/AP2/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 67.173.417 lei;
4. Apelul de proiecte cod POAT/445/2: POAT/OS2.2/Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi/AP2/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 8.916.345 lei;
5. Apel de proiecte cod POAT/443/3: POAT/OS3.1/Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului RU care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control FESI/AP3/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 12.387.185 lei

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2018 aprobat de AM POAT la data de 06.08.2018, publicat aici


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !