AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  • Program operațional
    POCU

Data: 17.09.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele finale aferente cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelurile de proiecte:

  • POCU/85/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Regiuni mai puțin dezvoltate);
  • POCU/86/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Regiunea București-Ilfov).

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !