AM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa profesională”



  • Program operațional
    POCU

Data: 20.09.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa profesională”, Axa Prioritară 6: Educație și Competențe, Obiectivul specific: 6.11. Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !