AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.09.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice: 3.10. Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile și 3.11. Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Ordinul privind modificarea Ghidului Solicitantului vizează revizuirea listei indicatorilor, revizuirea alocării financiare, redefinirea valorii maxime a unui proiect ȋn concordanță cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare şi prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !