AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevi […]”  • Program operațional
    POCU

Data: 02.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !