AM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”  • Program operațional
    POCU

Data: 10.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum referitor la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” (Anexa 1 și Anexa 2 la OMF 1029/2018) aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.15. Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung.

Modificarea Ghidului Solicitantului vizează, în principal revizuirea tipurilor de activităti eligibile care pot fi finanțate, revizuirea țintelor minime solicitate pentru indicatorii de realizare, revizuirea valorii maxime eligible a proiectului şi prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !