AM POCU publică corrigendumul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori"  • Program operațional
    POCU

Data: 28.11.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" aferent AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 29 martie 2019, ora 16:00, precum și modificări în cadrul capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, respectiv delimitarea comunităților marginalizate în contextul Obiectivului Specific 5.2 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și tipurile de solicitanți/ parteneri eligibili, în conformitate cu ultima modificare POCU.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !