AM POCU publică corrigendumul la GSCS "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)"  • Program operațional
    POCU

Data: 28.11.2018

Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiţii Specifice "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile şi dinamica pieţei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanţi din perspectiva pieţei muncii, monitorizarea şi evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, şomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile. Obiectiv specific 3.11: Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv până la data de 31 decembrie 2018, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !