AM POCU: evaluare în cadrul apelului „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”  • Program operațional
    POCU

Data: 12.12.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică „Lista intermediară nr. 1 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității”, având în vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finantare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” se realizează în mod continuu.

Începand cu data de 12.12.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”. De asemenea, având în vedere desfașurarea procesului de evaluare în mod continuu, solicitanții care transmit cereri de finantare în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ în vederea identificarii informatiilor privind stadiul evaluarii cererilor de finanţare depuse (clarificari CAE, notificari etapa CAE respinse, solicitari de clarificari etapa ETF, notificari etapa ETF admise/respinse).

În cazul în care cererea de finantare necesită clarificări, solicitantul va fi informat prin sistemul informatic MySMIS și trebuie să răspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”. Pentru fiecare etapă de evaluare, respectiv etapa conformitate administrativă și eligibilitate și etapa de verificare tehnică și financiară, se poate solicita un singur set de clarificări.

În cazul în care cererea de finantare este respinsă, solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare respinse, o singură dată, pentru fiecare etapă, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman va publica periodic liste intermediare privind proiectele respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității și în etapa de verificare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !