AM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”  • Program operațional
    POCU

Data: 27.12.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă), precum şi stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 53.300.000,00 (contribuția UE+ contribuția RO).


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !