AM POAT 2014-2020 a modificat Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1563/27.12.2018  • Program operațional
    POAT

Data: 27.12.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) a modificat Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1563/27.12.2018, care intră în vigoare începând cu data de 27.12.2018.

Principalele modificări vizează:

• solicitanți eligibili – Secțiunea 1.4 și 2.1 din Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;
• modificări privind indicatorii – Secțiunea 1.6 din Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro, în cadrul secţiunii Programe /POAT.

Apelurile de proiecte cod POAT/441/1, POAT/444/1, POAT/442/2, POAT/445/2 și POAT/443/3 care urmează a se închide la 31.12.2018 nu vor fi închise înainte de această dată pentru a permite depunerea proiectelor rămase a fi depuse din Planul de proiecte 2018.

Modificarea indicatorilor se va reflecta in noile apeluri de proiecte care se vor deschide pentru depunerea proiectelor din Planul de proiecte POAT 2019. Având în vedere proiectele incluse în acest plan, apelul cod POAT/522/3/1 se va deschide în sistemul informatic MySMIS2014 în data de 01.01.2019, ora 00:00, fiind definit la nivel de obiectiv specific după cum urmează:

1. Apelul de proiecte cod POAT/522/3/1: POAT/OS3.1/Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului RU care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control FESI/AP3/Plan de proiecte 2019, cu o valoare nerambursabilă de 4.643.807,74 lei.

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2019 aprobat de AM POAT la data de 14.12.2018.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !