AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2018

Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile; Obiectiv specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a apeluluii non-competitiv până la data de 28 februarie 2019.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !