AM POCU publică “Lista intermediară nr.3 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative şi eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2018

Având în vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” se realizează în mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.3 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative şi eligibilității”.

Începând cu data de 28.12.2018, solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost respinsă în această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !