AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”  • Program operațional
    POCU

Data: 07.01.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare în conformitate cu legislația în vigoare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !