AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale"  • Program operațional
    POCU

Data: 08.01.2019

Având în vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale" se realizează în mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară".

Începând cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă în această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi în documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei în sistemul informatic MySMIS".


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !