AM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020  • Program operațional
    POAT

Data: 09.07.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1264 /08.07.2019, care intră în vigoare începând cu data de 09.07.2019.

Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet www.mfe.gov.ro.ro, în cadrul secţiunii Programe /POAT.

Astfel, AM POAT lansează trei noi apeluri de proiecte în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 09.07.2019, ora 17.00, şi care se vor închide în data de 31.12.2019, ora 23.59, fiind definite la nivel de obiectiv specific, după cum urmează:
• Apelul de proiecte cod POAT/667/2/1: POAT/OS2.1/Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/AP2/Plan de proiecte 2019 rev 4
• Apelul de proiecte cod POAT/668/2/2: POAT/OS2.2/Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi/AP2/Plan de proiecte 2019 rev 4
• Apelul de proiecte cod POAT/669/3: POAT/OS3.1/Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului RU care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control FESI/AP3/Plan de proiecte2019 rev4

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2019 revizia 4 aprobat de AM POAT la data de 13.06.2019.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !