Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate”  • Program operațional
    POCU

Data: 23.04.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 23 aprilie vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în scrisoarea de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !