Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus”  • Program operațional
    POCU

Data: 01.07.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.

pdfSchema de minimis România Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf

pdfSchema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !