Precizări importante privind Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului 4.1 și 4.2 POCU  • Program operațional
    POCU

Data: 19.05.2016

În urma întâlnirii de lucru din data de 12.05.2016 dintre reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și ai reprezentanților potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Capital Uman, Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2, a rezultat un set de întrebări vizând Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Acestea, împreună cu răspunsurile oferite de Autoritatea de Management POCU pot fi consultate mai jos. Solicitanții pot adresa în continuare întrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE, accesibil din secținea Contact a site-ului MFE (http://www.fonduri-ue.ro/). Cererile de finanțare pot fi încărcate în MySMIS până la 1 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !